ÄRNSTRÖM EU

 

-Din guide i EU:s bidragsdjungel

Resultatorienterad civilekonom med 18 års dokumenterad erfarenhet av EU:s program, fonder och bidrag.

 

Jag erbjuder privata och offentliga organisationer professionell hjälp med bl a

 

EU-ansökningar

Förstudier

Projektledning

Studieresor

Utbildning/seminarier

Utvärderingar

 

Välkommen med Din förfrågan !